دستگاه جرمگیر دندانپزشکی یا اسکیلر scaler 

اساس کار دستگاه جرمگیر دندانپزشکی فرکانس بالا و شدت ضربه کم می باشد و در واقع شدت ضربه قابل تنظیم و فرکانس ضربه ثابت است.
در مجموع دو نوع سیستم کلی برای دستگاه جرمگیر دندانپزشکی به کار رفته است که به صورت مختصر به شرح آن می پردازیم.

دستگاه جرمگیر دندانپزشکی یا اسکیلر scaler

دستگاه جرمگیر دندانپزشکی یا اسکیلر scaler

دستگاه جرمگیر دندانپزشکی یا اسکیلر scaler


سیستم magnet: 


در این سیستم به منظور ایجاد ارتعاش مناسب در سر هندپیس(تیپ)، از تیغه های آهنی  به همراه سیم پیچ هایی به نام کویل در درون هندپیس استفاده شده است.
نحوه ایجاد ارتعاش به این صورت است که با متصل شدن جریان الکتریکی به کویل و تاثیری که روی تیغه های آهنی گذاشته می شود ارتعاش ایجاد شده و به منظور خنک کردن و خنک نگه داشتن سیستم از آب در هندپیس و در تیپ استفاده می شود.


سیستم پیزون (piezone): 


در واقع در این سیستم از خاصیت پیزونی استفاده شده است.
سیستم پیزون رو به زبان ساده این صورت می توان شرح داد که هر جا که پیزون وجود داشته باشد ارتعاش نیز وجود خواهد داشت به طور مثال در بخور سرد، تصویربرداری سونوگرافی و ….
در صورتی که ما به پیزون جریان الکتریکی بدهیم به ما ارتعاش با فرکانس بالا می ده  یا به زبان دیگر وجود برد پیزونی این قابلیت را به ما می دهد که ارتعاش بالا و کنترل شده را از هندپیس دریافت کنیم.
نکته مهم در این است که در صورتی که پیزون داغ شود خاصیت ارنعاشی آن رفته رفته کاهش پیدا می کند.
به تازگی در بین برخی از دندانپزشکان عزیز دیده می شود که به منظور قطع کردن گوتا از دستگاه جرمگیر استفاده می کنند به این صورت که آب دستگاه رو قطع کرده تا تیپ هندپیس داغ شود و توانایی قطع کردن گوتا را داشته باشد اما بی توجه به آن که این کار دستگاه  را رفته رفته ضعیف و کند می کند.

 

دستگاه جرمگیر دندانپزشکی یا اسکیلر scaler

دستگاه جرمگیر دندانپزشکی یا اسکیلر scaler

دستگاه جرمگیر دندانپزشکی یا اسکیلر scaler

اشکالات و خرابی های رایج دستگاه جرمگیر دندانپزشکی عارتند از:


۱-خرابی فیلتر و شیربرقی
۲-دستگاه بدون آب و ارتعاش- اشکال: مشکل پدال دستگاه.
۳-دستگاه magnet  در هنگام کار صدا دارد-اشکال: تیغه ها باید بررسی شود.
۴-شدت ارتعاش کم و زیاد نمی شود-اشکال: پتانسیومتر مشکل دارد.
۵-دستگاه داغ می کند-اشکال: آب وارد دستگاه نمی شود.
برند های معروف و شناخته شده دستگاه جرمگیر دندانپزشکی:
Bein Air ساخت سوئیس

دستگاه جرمگیر دندانپزشکی یا اسکیلر scaler
kavo ساخت آلمان

جرمگیر دندانپزشکی KAVO min
دستگاه جرمگیر دندانپزشکی یا اسکیلر scaler 14


Demetec ساخت کره

جرمگیر دندانپزشکی داخل یونیتی DMETEC min
دستگاه جرمگیر دندانپزشکی یا اسکیلر scaler 15


coltence ساخت سوئیس
EMS ساخت سوئیس

جرمگیر دندانپزشکی EMS min
دستگاه جرمگیر دندانپزشکی یا اسکیلر scaler 16


W&H ساخت اتریش

جرمگیر دندانپزشکی WH min
دستگاه جرمگیر دندانپزشکی یا اسکیلر scaler 17


NSK ساخت ژاپن

جرمگیر دندانپزشکی NSK min
دستگاه جرمگیر دندانپزشکی یا اسکیلر scaler 18


Woodpecker ساخت چین

جرمگیر دندانپزشکی Woodpecker min
دستگاه جرمگیر دندانپزشکی یا اسکیلر scaler 19


dent america ساخت چین


جویا الکتریک ساخت ایران

 

دستگاه جرمگیر دندانپزشکی یا اسکیلر scaler

جرمگیر دندانپزشکی عاج طب min
دستگاه جرمگیر دندانپزشکی یا اسکیلر scaler 20